Từ 1/8/2022: Quy định mới về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi

    Thông tư số 04/2022/TT-NHNN ngày 16/6/2022 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1/8/2022 đã điều chỉnh nhiều quy định liên quan đến việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thay thế Thông tư số 04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng.

    .

    Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tu-182022-quy-dinh-moi-ve-viec-ap-dung-lai-suat-rut-truoc-han-tien-gui-109944.html