Từ 1/4/2009: Tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở trên toàn quốc

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chiều 11/11, tại Hội nghị triển khai công tác tổng điều tra dân số trong CAND, Trung tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo thực hiện thắng lợi tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Cùng dự Hội nghị có Trung tướng Lê Quý Vương, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - CAND và đại diện lãnh đạo một số đơn vị.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/11/103381.cand