TT Sudan thăm Dafur

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cùng ngày Tổng thư ký Liên đoàn A-rập Amr Moussa đang ở thăm Khartoum khẳng định, Liên đoàn A-rập nỗ lực để Tòa án hình sự quốc tế ngừng thực hiện lệnh bắt ông Omar al-Bashir.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=133630