TT Mỹ Obama thăm Trung Đông

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT – Chặng dừng chân đầu tiên của ông Obama sẽ là Ảrập Xêút, tiếp đến là Ai Cập, nơi ông sẽ có bài phát biểu quan trọng về mối quan hệ giữa Mỹ và khu vực.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=153914