Truy tặng Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Phan Văn Đáng

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ truy tặng Huân chương Sao Vàng, huân chương cao quý nhất của Đảng, Nhà nước cho đồng chí Phan Văn Đáng, Ủy viên TƯ Đảng khóa III, IV, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức TƯ và Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/6/154978