Trường học xây xong để... "bỏ không"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiện 291 học sinh trường THCS Nghĩa Mỹ đã bước vào năm học 2008 - 2009 và đang phải học tập trong những phòng học tạm vốn là cơ sở cũ của Công ty Vật tư Phủ Quỳ chuyển nhượng vào những năm 1990 sau khi giải thể.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=96612