Trường ĐH Kinh tế TP. HCM triển khai Học kỳ doanh nghiệp cho toàn bộ chương trình đào tạo

Học kỳ doanh nghiệp là một trong các hình thức của học phần Thực tập và tốt nghiệp, được bố trí vào học kỳ cuối của chương trình đào tạo với khối lượng 10 tín chỉ. Sinh viên có khoảng thời gian gần 3 tháng tham gia làm việc thực tế tại các doanh nghiệp phù hợp với ngành/chuyên ngành được đào tạo.

Từ năm 2016, trường ĐH Kinh tế TP. HCM (UEH) đã bắt đầu triển khai chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH đối với toàn bộ sinh viên hệ chính quy.

Bên cạnh đó, khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing, Viện Du lịch… đã áp dụng thí điểm Học kỳ doanh nghiệp đối với một số chương trình đào tạo và đạt được thành công nhất định. Từ năm 2019, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, hoàn thiện quy chế, biểu mẫu nhằm triển khai đồng bộ Học kỳ doanh nghiệp đối với tất cả các chương trình đào tạo hệ đại học chính quy.

Sau hơn một năm chuẩn bị, từ học kỳ cuối năm 2020, UEH chính thức triển khai chương trình Học kỳ doanh nghiệp dành cho sinh viên khóa 43 - Đại học chính quy, đối với tất cả các ngành/chuyên ngành đào tạo.

UEH triển khai Học kỳ doanh nghiệp đối với toàn bộ chương trình đào tạo.

UEH triển khai Học kỳ doanh nghiệp đối với toàn bộ chương trình đào tạo.

Học kỳ doanh nghiệp là một trong các hình thức của học phần Thực tập và tốt nghiệp, được bố trí vào học kỳ cuối của chương trình đào tạo với khối lượng 10 tín chỉ. Sinh viên có khoảng thời gian gần 3 tháng tham gia làm việc thực tế tại các doanh nghiệp phù hợp với ngành/chuyên ngành được đào tạo.

Hơn nữa, khi tham gia Học kỳ doanh nghiệp, bên cạnh sự hướng dẫn và đánh giá về kiến thức của giảng viên UEH, sinh viên còn nhận được sự hướng dẫn và đánh giá về thái độ, kỹ năng của nhân sự tại doanh nghiệp. Để đảm bảo chất lượng đối với sinh viên tham gia Học kỳ doanh nghiệp, UEH cũng quy định chi tiết về phương thức đánh giá và tỷ trọng đánh giá cũng như tiêu chuẩn của giảng viên hướng dẫn của UEH và doanh nghiệp.

Theo đó, giảng viên hướng dẫn phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn do khoa/viện đào tạo thẩm định. Nhân sự hướng dẫn tại doanh nghiệp phải đạt trình độ từ cử nhân trở lên và tối thiểu có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn.

GS. TS Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng UEH cho biết thêm, với bước đi này, UEH khẳng định rõ hơn vai trò tiên phong trong đổi mới các hoạt động đào tạo, đặc biệt chú trọng gắn liền lý thuyết với thực tiễn, giúp sinh viên nhanh chóng thích nghi với thị trường lao động trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

GS. TS Nguyễn Đông Phong nhận định: “Mục tiêu của Học kỳ doanh nghiệp là giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp, đồng thời rèn luyện kỹ năng, thái độ và hình thành năng lực nghề nghiệp để tham gia thị trường lao động ngay sau khi kết thúc quá trình đào tạo. Hoạt động này giúp nhà trường và doanh nghiệp thắt chặt mối quan hệ hợp tác, đạt được mục đích chung là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội”.

Quế Sơn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-giao-duc/truong-dh-kinh-te-tp-hcm-trien-khai-hoc-ky-doanh-nghiep-cho-toan-bo-chuong-trinh-dao-tao-1688918.tpo