Trunq Quốc: Thêm một trận dư chấn 5 độ richter

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Một trận dư chấn mạnh 5 độ richter xảy ra tại khu vực hồ Đường Gia Sơn gây ra lở đất, khiến nguy cơ vỡ đập vẫn cao và tình hình ở khu vực này hết sức nguy hiểm

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2008/6/154999