Trung Thu nhớ Bác

    Gốc

    Hanoinet- Trong cuộc sống hàng ngày, tôi thường có thói quen mỗi ngày tranh thủ dành ra một số thời gian nghĩ về Bác. Bởi mỗi lần nghĩ về Bác tôi thấy lòng mình trong sáng hơn, thanh thản hơn, vui khỏe hẳn lên. Cuộc đời trong sáng như pha lê của Bác đã tăng thêm sức mạnh cho bản thân tôi nói riêng, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, cùng nhân loại tiến bộ nói chung.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=23856