Trung Thu của các em nhỏ lang thang đường phố

    Gốc

    Hanoinet - Đúng rằm Tháng Tám - tổ tình nguyện Cầu Mới - thuộc Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ kết hợp với các nhóm bạn trẻ tổ chức một chương trình Trung Thu giành cho các em nhỏ lang thang đường phố.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=24552