Trung Quốc thúc đẩy Dân chủ trong Đảng

    Báo VOV
    Gốc

    (VOV) - Thúc đẩy dân chủ trong Đảng là một điểm sáng tại Hội nghị toàn thể trung ương lần thứ Tư khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bế mạc ngày 18/9 tại thủ đô Bắc Kinh.

    Thông cáo Hội nghị trung ương 4 khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu rõ: “Dân chủ trong Đảng là sinh mệnh của Đảng, tập trung thống nhất là sự bảo đảm cho sức mạnh của Đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc phải kiên trì kết hợp giữa tính tập trung trên cơ sở dân chủ với tính dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung, coi đảm bảo quyền lợi dân chủ của đảng viên là căn bản, coi tăng cường xây dựng dân chủ cơ sở trong Đảng là nền tảng, thiết thực thúc đẩy dân chủ trong Đảng, tập hợp rộng rãi ý nguyện và chủ trương trong toàn Đảng, nhằm phát huy đầy đủ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của tổ chức Đảng các cấp và đông đảo đảng viên, kiên trì bảo vệ sự tập trung thống nhất của Đảng.” Giới học giả tại Trung Quốc cho rằng, cách biểu đạt trên đã đưa ra sự phân định rõ ràng về mục tiêu và mục đích của dân chủ trong Đảng, đồng thời, đưa ra cách tư duy mới mẻ về thúc đẩy dân chủ trong Đảng. Tại Đại hội Đảng lần thứ 16 vào năm 2002, Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên chỉ rõ, dân chủ trong Đảng là sinh mệnh của Đảng./. Trung Nghĩa

    Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/trung-quoc-thuc-day-dan-chu-trong-dang/20099/122131.vov