Trung Quốc sẽ tự chế tạo các vệ tinh của mình

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Trung Quốc đã quyết định sẽ tự chế tạo các vệ tinh viễn thông của mình từ nay đến năm 2010, do đó sẽ tăng cường việc nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Khoahoc/31614/default.aspx