Trung Quốc duy trì mức tăng trưởng 2 con số

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Trung Quốc vẫn giữ được mức tăng trưởng 2 con số trong 6 tháng đầu năm nay mặc dù mức tăng trưởng đã giảm đi khi phải đối mặt với sự thay đổi thất thường của kinh tế thế giới và những thiên tai xảy ra liên tiếp trong thời gian qua.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/47630/default.aspx