Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc không đạt được thỏa thuận về nội dung tiến trình viện trợ năng lượng cho CHDCND Triều Tiên

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Các quan chức Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc không đạt được thỏa thuận về nội dung tiến trình viện trợ năng lượng cho CHDCND Triều Tiên để đổi lấy các bước đi phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2007/11/130568