Trung đoàn bộ binh 996: Kiểm tra bắn tập vào mục tiêu bia số 7

Tại thao trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 996 vừa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật vào mục tiêu bia số 7 cho các chiến sĩ (CS) mới thuộc đơn vị Tiểu đoàn Bộ binh 42.

Trong toàn bộ chương trình huấn luyện CS mới, nội dung kiểm tra bắn đạn thật bằng súng tiểu liên AK là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá chất lượng huấn luyện. Vì thế, quá trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ chỉ huy từ tiểu đội đến trung đội, đại đội luôn dành nhiều thời gian rèn luyện kỹ từng yếu lĩnh, động tác kỹ thuật.

Trung đoàn Bộ binh 996 kiểm tra bắn tập và mục tiêu bia số 7.

Quá trình thực hành kiểm tra, cùng với việc chuẩn bị chu đáo từ thao trường đến đồng bộ vũ khí đạn được, Trung đoàn Bộ binh 996 đã chỉ đạo đơn vị quán triệt, động viên tinh thần, ý chí và chú tâm rèn luyện bản lĩnh cho CS. Nhờ vậy, kết quả kiểm tra, 85,7% CS bắn trúng mục tiêu; tỷ lệ khá, giỏi khá đạt 58%. Có 44 CS được chỉ huy đơn vị tặng hoa bắn giỏi.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/quoc-phong-an-ninh/202404/trung-doan-bo-binh-996-kiem-tra-ban-tap-vao-muc-tieu-bia-so-7-2217481/