Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

Bảo tàng Ninh Bình đã tổ chức trưng bày hình ảnh và hiện vật phục vụ Lễ hội Hoa Lư năm 2024 với chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư-Theo dòng lịch sử' trong 3 ngày (17-19/4/2024).

Tại đây có hơn 360 hiện vật là tài liệu, hình ảnh, sơ đồ, bản trích, bản dập văn bia… được sắp xếp theo các nội dung, chủ đề: Quá trình thống nhất đất nước và sự ra đời của Nhà nước chính thống đầu tiên ở nước ta: Tiểu sử, quê hương và căn cứ ban đầu của sứ quân Đinh Bộ Lĩnh; bối cảnh lịch sử và nạn cát cứ 12 sứ quân; quá trình thống nhất đất nước;...

 Bảo tàng Ninh Bình trưng bày chuyên đề tại sân lễ hội Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Bảo tàng Ninh Bình trưng bày chuyên đề tại sân lễ hội Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Chuyên đề trưng bày đã giới thiệu hình ảnh, hiện vật được phát hiện qua các lần khai quật khảo cổ từ những năm 1976 đến nay ở nội dung Kinh đô Hoa Lư qua các phát hiện khảo cổ học (các công trình nghiên cứu khoa học về Kinh đô Hoa Lư; hình ảnh các cuộc Hội thảo khoa học nghiên cứu đề tài về Kinh đô Hoa Lư).

 Không gian trưng bày hiện vật, sơ đồ, bản trích, bản dập văn bia,...

Không gian trưng bày hiện vật, sơ đồ, bản trích, bản dập văn bia,...

Ngoài ra, với nội dung Cố đô Hoa Lư và sự tri ân của các thời kỳ sau, chuyên đề trưng bày đã giới thiệu các di tích thờ tự liên quan đến các nhân vật lịch sử thời Đinh-Lê, hình ảnh về một số hoạt động trong và ngoài lễ hội để tưởng nhớ các anh hùng dân tộc và Kinh đô Hoa Lư một thời vang bóng.

Qua chuyên đề trưng bày nhằm giới thiệu tới du khách tham gia lễ hội nét văn hóa đặc sắc thế kỷ X; tôn vinh những trang sử ngời sáng của dân tộc, biểu thị tình cảm "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước.

 Các hiện vật được trưng bày tại chuyên đề.

Các hiện vật được trưng bày tại chuyên đề.

 Bộ sưu tập tiền xu được trưng bày.

Bộ sưu tập tiền xu được trưng bày.

 Người dân tham quan tại khu trưng bày.

Người dân tham quan tại khu trưng bày.

Đây là một trong các hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình hướng về kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Trung Quyết

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trung-bay-chuyen-de-kinh-do-hoa-lu--theo-dong-lich-su-post292262.html