Tru tiên Online Roll Back server vì lỗi game

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Thành quả đạt được của nhân vật trong game đạt được trong khoảng thời gian sau 20h ngày chủ nhật 22/2 sẽ bị mất và không thể phục hồi.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2009/02/3B9AEFF4