Trộm vào công ty, "khoắng" hơn 8.000 áo thun

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Đêm 7/12, kẻ gian đã đột nhập vào phân xưởng thành phẩm của Công ty TNHH Trấn An (ở phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và lấy đi lô hàng trị giá gần 440 triệu đồng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/12/190252