Trình tự, thủ tục cấp căn cước công dân cho trẻ em

Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ 1/7/2024 lần đầu tiên quy định cấp thẻ căn cước cho trẻ em; trong đó, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi sẽ được làm căn cước nếu có nhu cầu, từ đủ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/infographic-trinh-tu-thu-tuc-cap-can-cuoc-cong-dan-cho-tre-em-post384589.html