Triển khai xây dựng Bảo tàng Hà Nội theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT)

    Báo Hà Nội Mới
    3 đăng lạiGốc

    Ngày 7/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội (phần xây dựng và lắp đặt thiết bị) theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/164187