Triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng không để 'đầu voi, đuôi chuột'

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khi phát biểu bế mạc hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chiều 4/12.

Như Báo Lào Cai đã đưa tin, sáng 4/12, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Sau 1 ngày diễn ra, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch.

 Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Các đại biểu đã được nghiên cứu 4 chuyên đề, gồm: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét ban hành 11 nghị quyết, đồng thời ban hành một số văn bản quan trọng khác để lãnh đạo đất nước phát triển toàn diện.

“Có thể khẳng định, kế thừa các nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng; đẩy mạnh việc cụ thể hóa nâng cao hiệu quả thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức trách nhiệm, kịp thời cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai từ Trung ương đến cơ sở và nâng cao hiệu quả việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai nói.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương (Ảnh: Báo Hà Nội mới).

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đông đảo đảng viên đã tham gia nghiêm túc hội nghị hôm nay. Đây chỉ là bước khởi đầu, để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các nghị quyết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm nỗ lực để đảm bảo các nghị quyết đạt được kết quả thực chất gắn với từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, tạo đồng thuận cao trong thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Tại Lào Cai có hơn 34.000 cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết.

Thực tế quá trình kiểm tra, giám sát từng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng cũng cho thấy một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện, chưa sâu sát, chưa quyết tâm cao; còn hiện tượng ở nơi này, nơi kia hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng còn hạn chế… “Sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần rút kinh nghiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để việc thực hiện nghị quyết đạt được hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng đầu voi, đuôi chuột, còn hình thức, đối phó; làm sao cho nghị quyết phải đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất”, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu.

Cán bộ, đảng viên tham gia học tập tại điểm cầu Thị ủy Sa Pa.

Đồng chí phát biểu tiếp: “Cùng với việc triển khai các Nghị quyết Trung ương 8, từ nay đến cuối năm, chúng ta còn nhiều nhiệm vụ quan trọng khác phải triển khai, đó là kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân; tổng kết công tác năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, các cơ quan có mặt tham gia học tập nghị quyết quan tâm hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên. Đồng thời, quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón mừng năm mới”.

Cả nước có hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham gia quán triệt, nghiên cứu nghị quyết.

“Nhiệm vụ năm 2024 được triển khai trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới bên cạnh thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức; một số phát sinh có thể nằm ngoài dự kiến của chúng ta, một số địa phương phải tăng tốc, có giải pháp đột phá mới có thể đạt được chỉ tiêu, nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết đại hội; đảm bảo kiểm soát tình hình, kịp thời có giải pháp phù hợp không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-cua-dang-khong-de-dau-voi-duoi-chuot-post376775.html