Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về khai thác bauxite

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    3 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Thủ tướng yêu cầu việc khai thác mỏ phải bảo đảm tác động tối thiểu đến hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp của địa phương, bảo vệ môi trường.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=145773