Triển khai thực hiện đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng chống dịch, VSATTP trên địa bàn thành phố

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lớn, ngập úng trên địa bàn thành phố; thực hiện đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng chống dịch, VSATTP trên địa bàn bắt đầu từ 7 giờ ngày 8/11/2008 trên địa bàn 29 quận, huyện, thành phố Hà Nội, UBND TP yêu cầu :

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=107835