Triển khai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Triển khai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn trường học năm học 2008- 2009.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=82828