Triển khai công tác tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp trong tỉnh (nhiệm kỳ 2024 – 2029)

Chiều 18/9, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp trong tỉnh (nhiệm kỳ 2024 – 2029) và giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2023.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng phát biểu kết luận hội nghị

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị: Thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình công tác năm 2023 đã đề ra. Đồng thời, chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp trong tỉnh (nhiệm kỳ 2024 – 2029), tiến tới Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp các ngành chức năng, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực vận động các nguồn lực cho Quỹ Vì người nghèo, thực hiện tốt Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Ngoài ra, triển khai có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; quan tâm nắm tình hình dư luận trong nhân dân về những vấn đề xã hội quan tâm; phối hợp các ngành tổ chức tốt các điểm tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, kịp thời tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, để phản ánh tới cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương….

TRUNG HIẾU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/trien-khai-cong-tac-to-chuc-dai-hoi-mttqvn-cac-cap-trong-tinh-nhiem-ky-2024-2029--a374759.html