Triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Ngày 22/2, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen. Chiến lược năng lượng hydrogen được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng xanh, sạch và bền vững, phù hợp với các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như xu thế phát triển chung của thế giới.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/trien-khai-chien-luoc-phat-trien-nang-luong-hydrogen-111759.htm