Trích lập dự phòng hơn 3.400 tỷ đồng, lãi SCIC giảm 63% so với năm 2021

SCIC ghi nhận trích lập dự phòng giảm giá đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận lỗ từ công ty liên doanh liên kết hơn 3.100 tỷ đồng.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) công bố báo cáo tài chính năm 2022 với doanh thu đạt 10.221 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2021. Trong cơ cấu doanh thu, chiếm tỷ trọng lớn nhất, 75% tổng doanh thu là từ cổ tức và lợi nhuận được chia, ghi nhận. 7.625 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng ky.

Doanh thu bán vốn 1.933 tỷ đồng, doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi trái phiếu đạt 1.430 tỷ đồng.

Tổng doanh thu dù tăng mạnh nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh 63%, ghi nhận 3.064 tỷ đồng so với mức 8.330 tỷ đồng năm 2021.

Nguyên nhân chính đến từ việc trích lập dự phòng giảm giá đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng - chủ yếu do khoản đầu tư vào Vietnam Airlines khi đơn vị này ghi nhận lỗ hơn 10.400 tỷ đồng năm 2022, qua đó, khiến vốn chủ âm hơn 10.000 tỷ đồng.

Báo cáo cho thấy, SCIC có 1 công ty con là công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC và 5 công ty liên kết gồm CTCP Đầu tư SCIC - Bảo Việt (50%); CTCP Tháp Truyền hình Việt Nam (33%); Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (31,14%); CTCP Cảng quốc tế Lào - Việt (27%); CTCP Tư vấn đầu tư và Đầu tư Việt Nam (30%).

Bên cạnh đó, SCIC cũng ghi nhận lỗ từ công ty liên doanh liên kết hơn 3.100 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của SCIC gần 60.000 tỷ đồng, giảm nhẹ. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn gần 30.200 tỷ đồng, giảm 32%; các khoản đầu tư tài chính dài hạn hơn 26.600 tỷ đồng, tăng 46%; đầu tư vào công ty con hơn 15.500 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023, SCIC đặt mục tiêu doanh thu 6.657 tỷ đồng, lãi sau thuế 2.903 tỷ đồng; giải ngân đầu tư 9.400 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 4/2023, SCIC công bố danh sách thoái vốn đợt 1 năm 2023 gồm 73 doanh nghiệp. Trong danh sách thoái vốn có nhiều doanh nghiệp lớn như CTCP Nhựa Bình Minh; Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex); Tổng công ty Licogi- CTCP; CTCP Nhiệt điện Phả Lại; Tổng công ty Thăng Long - CTCP…

Nhã An

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/trich-lap-du-phong-hon-3400-ty-dong-lai-scic-giam-63-so-voi-nam-2021-d193150.html