Trao tặng, truy tặng các cán bộ ngoại giao Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 27-4, tại Hà Nội, thay mặt Đảng, Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm trao tặng đồng chí Nguyễn Đình Bin, Ủy viên T.Ư Đảng khóa VIII, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước Về người Việt Nam ở nước ngoài Huân chương Độc lập hạng nhì; tặng và truy tặng 11 cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Bí thư Thanh niên cứu quốc khu Việt Bắc... Huân chương Độc lập hạng ba, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; tặng và truy tặng 38 đồng chí nguyên là cán bộ cấp Vụ của Bộ Ngoại giao Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146330&sub=130&top=37