Trao giải cuộc thi “Hiến kế Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn”

    Gốc

    Ngày 28-9, Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức trao giải cho cuộc thi “Hiến kế Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn” (PLCTRTN).

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2007/9/122892