Tranh chấp nhiều do luật bị xem thường

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị xử lý lớt phớt làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090519124411744P0C1010/tranh-chap-nhieu-do-luat-bi-xem-thuong.htm