Tranh chân dung thêu tay Hà Tây hấp dẫn du khách

    1 đăng lạiGốc

    Những bức tranh chân dung thêu tay của các làng nghề truyền thống nổi tiếng của tỉnh Hà Tây như Quất Động, Thắng Lợi và Từ Vân đang thu hút ngày càng đông khách du lịch, nhất là du khách nước ngoài.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/245740/Default.aspx