Trái vả của mạ

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNTS) Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế, nên những gì gắn liền với nơi hiền hòa ấy đều in đậm trong tâm trí tôi. Ngày ấy, sau vườn nhà có một cái cây to chi chít trái mà lũ con nít chúng tôi ngày nào cũng quanh quẩn chơi lò cò. Đứa nào cũng cho đó là cây sung cho đến khi mạ tôi bảo đó là cây vả.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200908/20090218120050.aspx