Trái đắng Colony

    Gốc

    Trong phút chốc những nông dân - từng được bà con lối xóm khen là thức thời, biết làm ăn qua mạng internet - đã trở về đúng với con người thật của mình: cả tin, thiếu thông tin, lóa mắt trước những hứa hẹn tiền bạc viển vông...

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Phapluat/2007/11/11/215547.tno