Trả lời bạn đọc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 14-4-2009, trong mục “Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” ở trang 8, báo Kinh tế & Đô thị đăng bài “Đình Vĩnh Phúc thờ người lập thập tam trại” của tác giả Thu Hoa.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=145165