Trả lại chi phí

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    “Hằng tháng công ty đều trích lương của tôi để đóng BHXH, BHYT. Tuy nhiên 3 tháng qua, chúng tôi không được công ty giao thẻ BHYT...”. Nguyễn Kim Hằng (quận 12-TPHCM)

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090224013158200P0C1010/tra-lai-chi-phi.htm