TPHCM: Khai mạc triển lãm quốc tế máy công cụ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Triển lãm do Công ty Dịch vụ Triển lãm của Singapore và Công ty triển lãm của VCCI phối hợp tổ chức.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=91433