TP.HCM thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công

  Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM nhận định rất nhiều vấn đề còn tồn đọng trong khu vực công, dịch vụ công hiện nay.

  Sở KH&CN TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị triển khai thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại TP.HCM giai đoạn 2022 – 2025 .

  Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, hiện khu vực công chiếm 15% lực lượng lao động cả nước, đóng góp 25% đầu tư (đầu tư, mua sắm công) và cung cấp dịch vụ công cho toàn xã hội trên mọi lĩnh vực từ các thủ tục hành chính đến y tế, giáo dục, hạ tầng. Tuy nhiên khu vực công còn tồn tại nhiều vấn đề. Như việc để tinh trạng xếp hàng dài chờ cứu chữa bệnh ở các bệnh viện, tình trạng trốn, nợ thuế.

  Ông Dũng cho rằng, có 3 rào cản lớn của đổi mới sáng tạo trong khu vực công hiện nay là tính quan liêu, thiếu tinh thần khởi tạo và thiếu chiến lược đổi mới sáng tạo.

  Tp.HCM cần nhiều đổi mới sáng tạo trong dịch vụ công

  Tp.HCM cần nhiều đổi mới sáng tạo trong dịch vụ công

  Để giải quyết bài toán này, Sở KH&CN TP.HCM cho rằng cần thành lập tổ công tác tại mỗi đơn vị gồm 1 lãnh đạo phục trách và các nhóm chuyên viên phối hợp với các bộ phận để xây dựng các chương trình, kế hoạch đổi mới sáng tạo trong khu vực công và tăng cường huấn luyện nâng cao năng lực cho tổ công tác thực hiện các hoạt động này.

  Thành phố cũng cần triển khai xây dựng các bài toán lớn về hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công cho một số lĩnh vực quản lý nhà nước cụ thể như lĩnh vực y tế, xây dựng, thuế,… Đây sẽ là động lực để phát triển các bước tiếp theo từ thông báo đặt hàng đến tuyển chọn đơn vị tổ chức thực hiện, tổ chức phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện và triển khai ứng dụng, đánh giá kết quả.

  Các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo cần được triển khai hàng năm trong hoạt động quản lý nhà nước được phân công tại các đơn vị.

  Đồng thời, cũng cần thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố tham gia giải quyết các bài toán của khu vực công. Sở Thông tin và Truyền thông cũng sẽ phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu dùng chung cho các sở ban ngành và các cơ sở dữ liệu mở cho cộng đồng để hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công TP.HCM.

  Ngoài ra cần thúc đẩy hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo trong khu vực công, từ đó học hỏi, nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

  Nguyễn Ngân

  Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tphcm-thuc-day-doi-moi-sang-tao-trong-khu-vuc-cong-d172994.html