Top 10 mẫu xe cơ bắp Mỹ đáng giá nhất lịch sử

Trang Slash Gear đã bầu chọn ra danh sách 10 coupe thể thao hai cửa (cơ bắp) của Mỹ đáng giá nhất từng sản xuất trong lịch sử.

1. AMC SC/Rambler (giá bán 43.000 USD).

1. AMC SC/Rambler (giá bán 43.000 USD).

2. Buick Grand National (giá bán 100.000 USD).

3. Ford Thunderbird Turbo Coupe (45,000 USD).

4. Buick GSX.

5. Studebaker GT Hawk R2 (giá bán 10.000 - 20.000 USD).

6. AMC Hornet SC/360 (30.000 - 50.000 USD).

7. Oldsmobile Hurst/Olds (giá bán 30.000 USD).

8. Mercury Cougar (giá bán 21.745 USD).

9. Dodge Demon 340 (giá bán 25.000 - 50.000 USD).

10. Ford Torino (giá bán 20.000 USD).

Minh Quân

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/top-10-mau-xe-co-bap-my-dang-gia-nhat-lich-su-192240228153441681.htm