Tổng thống Nga trình dự luật kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép đã đệ trình Đu-ma quốc gia dự luật sửa đổi Hiến pháp, liên quan đến nhiệm kỳ tổng thống và quốc hội...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.46517.qdnd