Tổng thống Mỹ đàm thoại với Chủ tịch Trung Quốc

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Trong bối cảnh các phần tử li khai gây bạo loạn ở Tây Tạng (Trung Quốc), ngày 26-3, Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ Bu-sơ đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/163143