Tổng thống mới của Pakistan tự nguyện giảm bớt quyền

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Như tin đã đưa, phát biểu ý kiến tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Pakistan ngày 20-9, tân Tổng thống Zadari đã đề nghị thành lập một ủy ban thuộc Quốc hội bao gồm đại diện của tất cả các đảng phái để xem xét việc sửa đổi hiến pháp, theo đó cắt bớt một số quyền hạn của tổng thống, như quyền giải tán Quốc hội và bãi miễn chính phủ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131396&sub=82&top=45