Tổng tài sản Techcombank đạt trên 51.000 tỷ đồng

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Sau 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của Ngân hàng Kỹ thương Techcombank đã tăng 151% so với cùng kỳ năm 2007, đạt 51.821 tỷ đồng...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=660031b3b9e88d&page=category