Tổng sản lượng điện tăng 4%

  Báo Đồng Nai
  Gốc

  Theo báo cáo của Sở Công thương, 7 tháng của năm 2022, tổng sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 8,9 tỷ kWh, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Dự ước trong năm nay, tổng sản lượng điện khoảng 14,8 tỷ kWh.

  Sở Công thương đánh giá, từ đầu năm đến nay, hệ thống điện quốc gia và lưới điện phân phối khu vực đã đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

  Tuy nhiên, một số khu vực đang có nguy cơ quá tải, thiếu điện do công trình bổ sung nguồn và lưới điện chậm tiến độ hoàn thành. Hiện trên địa bàn tỉnh có các dự án bổ sung nguồn điện là: thủy điện Trị An mở rộng, nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4… và nhiều dự án truyền tải lưới điện khác.

  Lê An

  Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202208/tong-san-luong-dien-tang-4-3130350/