Tổng kết thị trường từ ngày 27/02 đến 05/03/2009: Thị trường bất động sản chuyển mình tích cực

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Sau một thời gian trầm lắng, có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản bắt đầu chuyển mình. Còn nhiều tranh cãi về việc mức độ “nóng”...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/03/08/115500/13217