Tổng kết công tác y học dự phòng trong quân đội khu vực phía Nam năm 2022

Chiều 14-12, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Y học Dự phòng Quân đội phía Nam (Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y học dự phòng trong quân đội khu vực phía Nam năm 2022.

 Các đại biểu dự tại hội nghị.

Các đại biểu dự tại hội nghị.

Năm 2022, Viện Y học Dự phòng Quân đội phía Nam đã phối hợp các đơn vị triển khai toàn diện, sâu rộng, hiệu quả công tác công tác y học dự phòng. Viện đã chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình các loại dịch bệnh trên địa bàn phía Nam, từ đó kịp thời hướng dẫn, tổ chức tốt nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, nhân viên quân y các cơ quan, đơn vị. Viện cũng cử cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu xuống cơ sở, nhất là vùng biên giới, biển đảo, địa bàn một số dịch bệnh phức tạp, giúp các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng ngừa hiệu quả các dịch bệnh.

Trên cơ sở dự báo, đánh giá tổng quan về tình hình dịch bệnh ở khu vực phía Nam năm 2023, nhất là dịch sốt xuất huyết hiện nay, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nhiều biện pháp thực hiện công tác y học dự phòng thời gian tới, trong đó coi trọng làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác giám sát, xét nghiệm; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; nâng cao trình độ, chuyên môn đội ngũ cán bộ quân y tuyến cơ sở; phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế địa phương; thực hiện tốt công tác tiêm phòng, ngăn ngừa các nguyên nhân gây bệnh; xây dựng môi trường doanh trại xanh, sạch; bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-ket-cong-tac-y-hoc-du-phong-trong-quan-doi-khu-vuc-phia-nam-nam-2022-713835