Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Lâm Đồng

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh Lâm Đồng cần phát huy những tiềm năng, lợi thế đặc thù của địa phương, nhất là trong ngành nông-lâm nghiệp và du lịch.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/240987/Default.aspx