Tổng Bí thư thăm và chúc Tết tại TPHCM

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những thành tích và những cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong năm 2007 và những năm qua.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234509/Default.aspx