Tôn vinh cán bộ công đoàn tiêu biểu toàn quốc

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Đây là những Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn, nghiệp đoàn, có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và công tác, tích cực chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tới dự, có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Hà Nội, gần 1.200 cán bộ công đoàn qua các thời kỳ.

    Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu rõ: Những cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu được tôn vinh dịp này đại diện cho hàng vạn cán bộ công đoàn trong các lĩnh vực, thuộc các thành phần kinh tế. Dù ở cương vị nào, các cán bộ công đoàn đều là những người đang ngày đêm làm việc với tất cả nghị lực và ý chí vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động, cống hiến cho phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng giai cấp công nhân và công đoàn vững mạnh. Các đại biểu đã giao lưu, nêu kết quả quá trình công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn; kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong thời gian tới, nhằm tổ chức tốt hơn các phong trào thi đua, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các thành phần kinh tế. Đồng chí Hà Thị Khiết phát biểu ý kiến biểu dương những thành tích to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời gian qua và các cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu được tôn vinh. Đồng chí hoan nghênh Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu nhằm khơi dậy lòng thi đua yêu nước, giáo dục đoàn viên, CNVC-LĐ phát huy truyền thống, hăng hái rèn luyện phấn đấu vươn lên để trở thành công dân gương mẫu, có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước. Đó cũng chính là việc làm thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các cấp công đoàn cần có biện pháp tổ chức và động viên phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn phát triển mạnh mẽ, liên tục, tạo không khí phấn khởi, tinh thần hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước. Bước vào giai đoạn mới, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cần thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm công dân, đoàn kết, tận tụy, hăng hái lao động và học tập, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là những người đi tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước. * Sáng 19-7, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước đã tiếp Đoàn cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc. * Thời gian qua, Quỹ tấm lòng Vàng của Báo Lao động đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ chương trình "Mái ấm Công đoàn" được gần 35 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn của Quỹ và sự giúp đỡ của cộng đồng, các cấp công đoàn đã xây dựng hơn 2.000 ngôi nhà "Mái ấm Công đoàn", mỗi nhà trị giá 15 - 20 triệu đồng, giúp CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống.

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=152718&sub=130&top=37