Tôm “nuốt” rừng phòng hộ

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Đến nay, các xã Bình Hải, Bình Nam của huyện Thăng Bình đã gần “hoàn thành chỉ tiêu” phá rừng phòng hộ ven biển để làm hồ nuôi tôm

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090318113655202P0C1002/tom-nuot-rung-phong-ho.htm