Tôi đi xin bùa

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tại những vùng nông thôn hẻo lánh miền Tây Nam Bộ, người dân vẫn còn truyền cho nhau những câu chuyện kỳ ẩn về những ông thầy bùa. Và, thỉnh thoảng lại xuất hiện nạn nhân của những trò tà thuật lừa bịp, thậm chí có người phải trả giá bằng tính mạng.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/246247.asp